Warning: include_once(/var/www/vhosts/pasweb.cz/httpdocs/templates/system/html/modules.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/pasweb.cz/httpdocs/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 186 Warning: include_once(): Failed opening '/var/www/vhosts/pasweb.cz/httpdocs/templates/system/html/modules.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/vhosts/pasweb.cz/httpdocs/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 186 Warning: include_once(/var/www/vhosts/pasweb.cz/httpdocs/templates/system/html/modules.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/pasweb.cz/httpdocs/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 186 Warning: include_once(): Failed opening '/var/www/vhosts/pasweb.cz/httpdocs/templates/system/html/modules.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/vhosts/pasweb.cz/httpdocs/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 186 Warning: include_once(/var/www/vhosts/pasweb.cz/httpdocs/templates/system/html/modules.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/pasweb.cz/httpdocs/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 186 Warning: include_once(): Failed opening '/var/www/vhosts/pasweb.cz/httpdocs/templates/system/html/modules.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/vhosts/pasweb.cz/httpdocs/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 186 Warning: include_once(/var/www/vhosts/pasweb.cz/httpdocs/templates/system/html/modules.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/pasweb.cz/httpdocs/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 186 Warning: include_once(): Failed opening '/var/www/vhosts/pasweb.cz/httpdocs/templates/system/html/modules.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/vhosts/pasweb.cz/httpdocs/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 186 Warning: include_once(/var/www/vhosts/pasweb.cz/httpdocs/templates/system/html/modules.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/pasweb.cz/httpdocs/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 186 Warning: include_once(): Failed opening '/var/www/vhosts/pasweb.cz/httpdocs/templates/system/html/modules.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/vhosts/pasweb.cz/httpdocs/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 186 Warning: include_once(/var/www/vhosts/pasweb.cz/httpdocs/templates/system/html/modules.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/pasweb.cz/httpdocs/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 186 Warning: include_once(): Failed opening '/var/www/vhosts/pasweb.cz/httpdocs/templates/system/html/modules.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/vhosts/pasweb.cz/httpdocs/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 186 Warning: include_once(/var/www/vhosts/pasweb.cz/httpdocs/templates/system/html/modules.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/pasweb.cz/httpdocs/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 186 Warning: include_once(): Failed opening '/var/www/vhosts/pasweb.cz/httpdocs/templates/system/html/modules.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/vhosts/pasweb.cz/httpdocs/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 186 Warning: include_once(/var/www/vhosts/pasweb.cz/httpdocs/templates/system/html/modules.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/pasweb.cz/httpdocs/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 186 Warning: include_once(): Failed opening '/var/www/vhosts/pasweb.cz/httpdocs/templates/system/html/modules.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/vhosts/pasweb.cz/httpdocs/libraries/joomla/application/module/helper.php on line 186 PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o.

PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o.


PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o.


Společnost PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o. (dále jen i jako „PAS“) vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 17. 12. 1996. Předmětem činnosti zapsaným v obchodním rejstříku je, poradenství v oblasti ekonomiky a řízení, vedení účetnictví, poskytování daňového poradenství. PAS je na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR znaleckým ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro:

 • oceňování pohledávek
 • oceňování cenných papírů, majetkových účastí a obchodních podílů
 • oceňování nepeněžitých vkladů do obchodních společností
 • oceňování vypořádacího podílu
 • oceňování podniků a jejich částí
 • oceňování jmění
 • účetnictví a inventarizace
 • zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
 • daně, daňový systém České republiky a mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění
 
 • přezkoumání návrhu smlouvy o fúzi, vypořádání v penězích při zrušení obchodní společnosti s převodem jmění na akcionáře, resp. společníka, přezkoumání projektu rozdělení a přezkoumání smlouvy o rozdělení a převzetí obchodního jmění
 • přezkoumání ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku, přezkoumání přiměřenosti ceny nebo směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce převzetí, přezkoumání přiměřenosti ceny při veřejném návrhu smlouvy o převodu cenných papírů
 • ekonomika správy majetku v rámci likvidace, konkurzu a vyrovnání
 • mezinárodní účetní standardy
     
Naše společnost je tak schopna vyhotovit veškeré znalecké posudky požadované Obchodním zákoníkem, Zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev, Zákonem o cenných papírech apod. Běžně poskytujeme znalecké posudky ke všem přeměnám společností, posudky zpracovávané z důvodu §196a, oceňujeme vypořádací podíly, stanovujeme přiměřenost cen akcií vyhlášených ve veřejných návrzích smlouvy apod. Zpracováváme též znalecké posudky v trestních věcech a znalecké posudky vyžádané soudy. Kromě toho jsme schopni zpracovat a též zpracováváme různé specializované znalecké posudky z oblasti účetnictví, IFRS a daňové problematiky a to i s mezinárodním aspektem.

Naše společnost má rozsáhlý tým znalců, kteří jsou dostatečně odborně i jazykově vybaveni aby dokázali kvalitně splnit požadavky klientů.

Nabídka služeb

Předmětem činnosti zapsaným v obchodním rejstříku je, poradenství v oblasti ekonomiky a řízení, vedení účetnictví, poskytování daňového poradenství.

Znalecké posudky

Naše společnost je schopna vyhotovit veškeré znalecké posudky požadované Obchodním zákoníkem, Zákonem o přeměnách obchodních společností

Oceňování jmění

 • oceňování vypořádacího podílu
 • oceňování podniků a jejich částí
 • oceňování jmění
 • účetnictví a inventarizace
PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o.